Blog

Continu Performance management ontmoet Informeel Leren

Een waarneembare trend is die van voortdurende feedback op de werkvloer.
Een leer- en werkomgeving van permanente feedback en coaching op je “objectives and key results” en je verbinding met de strategie van je bedrijf geeft empowerment, waarbij ieder succes(je) gevierd kan worden. Je beleeft je persoonlijke ontwikkeling daadwerkelijk en draagt ook bij tot de ontwikkeling van je team, manager en bedrijf.

Steeds meer bedrijven zijn inmiddels overgegaan op een functie- en beoordelingscyclus in kortere perioden (vaak 90 dagen), waardoor het eindejaarsgesprek verdwijnt. HR zet dit instrument nu dus vaker in voor loopbaankansen en periodieke loonsverhoging.
Voorwaarden zijn wel dat de feedback in een veilige sfeer van open communicatie moet plaatsvinden en de organisatie ook zeer zorgvuldig met het eigenaarschap en veiligheid van data om moet gaan. In zijn algemeenheid zal dit systeem ook echt moeten passen bij de cultuur van de organisatie en de mindset van de mensen om open te communiceren en zich te realiseren dat niemand perfect is en bereid is te leren van elkaar.

Directe bijsturing vindt bijvoorbeeld plaats door een waardering op je gedrag (het hoe) en je opleverde resultaat (het wat). Hoge scores op hoe’s en wat’s brengen je in een veelbelovende loopbaanpositie en je wordt bevestigd én uitgedaagd op je ingeslagen weg te blijven. Lage scores op deze criteria geven een directe impuls tot bijsturing en iets met de ontvangen feedback te doen. Hierbij blijkt dat mensen vaak zeer kritisch zijn op zichzelf.

Er zijn inmiddels online API’s en tools ontwikkeld om deze transitie te faciliteren. Voorbeelden zijn ImpraiseWorkdayBetterworks (deze lijst is zeker niet volledig!).

Ik zie een goede prestatie leveren en leren als twee-eenheid. Het formelere ratingframework zoals hierboven beschreven, kan alle ruimte bieden aan continu informeel leren.
Ook hiervoor zijn inmiddels ook zeer veel online tools, API’s en platforms in te zetten. Ze ondersteunen je in je eigen blended learning reis. Omdat dan toch al ingezet is op een open cultuur binnen de organisatie en de mindset van de mensen gericht is op sociaal leren en onderlinge feedback is dit een volgende logische stap.