Diensten

CheckWilt u dat u leerlingen, studenten of medewerkers hun eigen leerproces beter kunnen vormgeven?

CheckWilt u vaker en op meer manieren informatie verkrijgen over hun leerproces?

CheckWilt u meer aandacht kunnen besteden aan leeropbrengsten dan aan administratieve bijzaken?

CheckWilt u optimale keuzevrijheid hebben in welke werkvorm, methode of onderwijsinhoud u levert?

CheckWilt u hierbij ICT inzetten zodat leertechnologie er voor zorgt dat uw didactisch-inhoudelijke wensen duurzaam, doelmatig en tegen zo laag mogelijke kosten worden ingezet?

Campiade levert de volgende oplossingen:
• Leerlingen, studenten of medewerkers flexibeler laten leren in ieder gewenste didactische werkvorm.
• Niet alleen klassikaal, maar ook tijds- tempo- en plaats onafhankelijke leerarrangementen kunnen aanbieden.
• Online onderwijstechnologie inzetten, die altijd via ieder beeldscherm beschikbaar is.
• Gewenste didactische interventies kunnen realiseren op basis van formele en informele toetsresultaten.
• Duurzaam en innovatief leren invoeren, waarbij de expertise van inhoudelijk deskundigen doelmatig en op een kostenbewuste manier wordt ingezet.
• Het gewenste kwaliteitsniveau behouden of bereiken.

Een greep uit op te leveren producten:
• Analyse van de huidige situatie en doelgroep.
• Visie op blended learning in lijn met uw strategie en doelstellingen.
• Brainstorm op basis van de sterkten en kernwaarden van uw bedrijf
• Businesscase (met meetbaar eisenpakket, reële oplossingsrichtingen en evaluatiecriteria)
• Ontwerp, keuze en implementatie van onderwijsprogramma’s, leerarrangementen, bijbehorende inhoud of methodes en inzet van sociale en rijke media.
• Ontwerp en keuze van toetsing (van kerndoelen, competentieprofielen, examenstandaarden naar bruikbare toetsdocumenten).
• Ontwerp, keuze en implementatie van Learning Analytics
• Keuze en inzet van de juiste de juiste onderwijstechnologie (open source, closed source, leeromgeving, leervolgsysteem, examenafnamesysteem)
• Training en coaching van docenten, management en ontwikkelaars tijdens de implementatie.
• Begeleiding bij instellingstoetsen en beperkte en uitgebreide programmabeoordelingen (Inspectie, NVAO).

Meer informatie?