Blog

Gebaande leerpaden

Veel bestaande methoden of curricula kennen vooraf bepaalde leerroutes. Soms is dit er één, soms zijn dit enkele per leergang.
Vergelijk het met het fietsnetwerk in Nederland. Hier is ook een aantal vooraf bepaalde vaste knooppunten, waar keurig naar wordt verwezen met bordjes. Uiteraard een prima manier om mooie fietspaden en natuur een eerste keer te leren kennen. Binnen deze routes, is het mogelijk personaliseren. Navigatie-apps helpen je hierbij. Je kunt precies zien hoe lang je gefietst hebt, wat je gemiddelde snelheid was, hoeveel kilometer de afstand was en wanneer je gestopt bent. Op deze manier is er dus heel veel personalisatie mogelijk, waarmee je nieuwe doelen en uitdagingen voor jezelf kunt formuleren binnen de gebaande paden. Het is uiteraard ook mogelijk van deze knooppunten af te wijken en elk willekeurig bospaadje en doodlopende weg uit te proberen. Een vorm van zelf gekozen differentiatie. Ook hier laat de navigatiesoftware je trouwens niet in de steek, en wijst je met allerlei zinvolle gegevens op wat je gedaan hebt.
Van deze leerroutes afwijken binnen geïnstitutionaliseerde methoden of curricula ligt echter nog een stuk moeilijker. Wat zou hiervan de reden zijn?