Blog

Hoe maak je gepersonaliseerd leren mogelijk door content te cureren?

Op de hoogte moeten blijven van de laatste trends en ontwikkelingen. Wie wil dat niet? Om de juiste innovatie of verbeterkeuzes te maken, willen we goed op de hoogte blijven van wat er binnen en buiten onze organisatie gebeurt.
Elke seconde stroomt er een enorme waterval aan informatie, artikelen en inhoud aan ons voorbij. Hoe kunnen we de tijd vinden om dié informatie te lezen en goed tot ons door te laten dringen die we nodig hebben? Dit informatie-overload besef kan soms omslaan in de wens de informatie dan maar te weren. Misschien een goede keuze als je alleen in je business as usual wenst te blijven opereren. Stop in dit geval dan met het lezen van dit stukje.

Hoe zou het zijn al iets of iemand jou “just in time” voorziet van de juiste informatie? Hiermee zou je niet alleen jouw eigen leren, maar ook het leren binnen je team effectiever kunnen maken. Deze content zou dan gepubliceerd kunnen worden op het intranet of sociale media.
Er ontstaat zo meer ruimte voor ondernemen en innovatie.
Deze - met jou vertrouwde “content curator” - zou dan goed op de hoogte moeten zijn van jouw specifieke interesses en professionele doelen.
Iemand die de rol van content curator op zich neemt vindt, selecteert en deelt content met je. Dit kan content uit de eigen organisatie zijn, maar ook afkomstig van derden. De inhoud wordt meestal aangevuld met eigen ‘kleuring’, aanvullingen of persoonlijke noten.
Je kunt dit op veel manieren doen en het is aan jou om te bepalen wat de ideale mix is tussen de content van een ander en je eigen bijdrage.
Hieronder een aantal tips hoe je je leren persoonlijker en effectiever kunt maken met behulp van gecureerde content.

1. Richt je op je doelgroep

Vraag je af voor wie je het doet. Welk type informatie heeft men nodig tijdens het werk? Vanuit welke bron zou deze afkomstig kunnen zijn en hoe vaak wil men de informatie ontvangen? Zo zou je dagelijks overzichten van recente ontwikkelingen binnen een specifiek domein (bijvoorbeeld Sales of Management) kunnen aanbieden. Sales wil bijvoorbeeld voortdurend weten wat de belangrijkste concurrenten en klanten doen. Maar ook inhoud óver het vakgebied zelf (bijv. Effectief verkopen of Leidinggeven) hoort tot gewilde content. Iedere organisatie heeft hierin weer zijn eigen cultuur en bronvoorkeuren.
Deze gecureerde informatie is ook in te zetten binnen meer gestructureerde leertrajecten. Bijvoorbeeld Blended Learning. Je zou de inhoud kunnen inzetten als ondersteuning bij een bepaalde opdracht of activiteit. Het leereffect wordt nóg groter als deelnemers vragen gesteld wordt bij deze inhoud en zij zelf ook gaan bijdragen en samenwerken. Het stellen van de juiste vragen en goed feedback ontvangen zijn zeer krachtige leer-enablers en schept een gemeenschappelijk doel. Door beide invalshoeken te combineren ontstaat “on the job” ondernemend online leren.

2. Train in het inzetten van algoritmen en regels

Als je weet welke inhoud de doelgroep nodig heeft, dan is het tijd voor de volgende stap!
Je gaat leerervaringen personaliseren. De inhoud moet zodanig worden afgestemd op de ontvanger, dat deze daadwerkelijk als betekenisvol wordt ervaren. Als dit het geval is, ontstaat leer-impact. Als je van iemand of een groep weet wat zij als belangrijkste beïnvloeders, onderwerpen, sleutelwoorden (tags) zien, dan kun je bijvoorbeeld een twitter account of LinkedIn groep opzetten. Je kunt ook een Google alert maken, met behulp van RSS-feeds gaan monitoren of favoriete websites langslopen. Zet filters in door middel van regels. Bijvoorbeeld: Toon mij alleen inhoud over “Learning”, “Cureren” bij bedrijf X, Y of Z. etc. Ook kun je IFTTT inzetten. Dit is alweer een stap geavanceerder. Hiermee kun je allerlei recepten en regels uitvoeren. Het gaat te ver dit hier verder te behandelen.
Uiteindelijk kies je de meest relevante inhoud. Deze publiceer je vervolgens op een manier die bij de doelgroep past. Je zult merken dat het in de praktijk een hoop werk zal zijn. Gaandeweg wordt je hierin steeds efficiënter en weet je steeds beter gebruik te maken van algoritmes en regels. Software wordt ook steeds slimmer hierin.
Hoe dan ook vormt het op deze wijze filteren van inhoud een cruciale stap om een meer persoonlijke leerervaring te bezorgen. Door alle ruis er uit gehaald te hebben, kunnen jij en je teams zich concentreren op relevante en waardevolle informatie.

3. Voeg waarde toe met eigen commentaar en inzichten

Zélf waarde toevoegen aan het leerproces is een vervolgstap. Je gaat meer doen dan alleen doorgeven van inhoud. Je bewerkt de inhoud en voegt mogelijk commentaar, context en inzichten toe.
Een aantal voorbeelden:
Commentaar geven - "Dit artikel is een goede analyse van de uitdagingen waarmee onze sector wordt geconfronteerd als het gaat om de prijsbepaling van specifieke functies"
Context aangeven - "Gisteren vroeg je enkele praktijkvoorbeelden: zie dit artikel, met actuele prijspagina's".
• Vergelijking bieden - "Ik zie dat dit bedrijf zojuist deze casestudy's over financiële diensten heeft gepubliceerd en dat dit artikel veel aandacht krijgt. Moeten we hier niet wat meer mee doen?"
Een conversatie starten met de goede vragen - "Dit lange artikel geeft aan dat de beste managers informatiezoekers zijn. Wat vinden jullie hiervan? Zouden wij dit ook niet meer moeten doen? "
Artikelen opslaan – “Ik heb dit artikel toegevoegd binnen onze favorieten met de allerbeste prijsstrategieën. Jullie kunnen het hier vinden".
Op deze wijze ontwikkel je je tot een vertrouwde gids, die voortdurend nieuwe inhoud ontdekt en kritisch is over wat gedeeld wordt. Je voegt echt waarde toe! Je kunt op deze wijze gesprekken en discussies aanzwengelen en modereren in online communities of leeromgevingen.

4. Publiceer je gecureerde inhoud op de juiste plaats

Zorg dat je de gecureerde inhoud in de juiste omgeving publiceert. Het gaat er om dat je doelgroep zo min mogelijk barrières ondervindt de informatie te krijgen en er op de juiste manier op geattendeerd wordt. Zo wil niemand ergens opnieuw inloggen bijvoorbeeld. Zoek dus altijd een platform of een omgeving waar jullie mee bekend zijn regelmatig bezoeken.
Laat daarom je gecureerde inhoud zien op het Intranet (bijvoorbeeld binnen een bepaald domein of Community). Of binnen jullie leeromgeving (LCMS). Ter ondersteuning van of zelfs náást formele leertrajecten. Laat de content zien binnen sociale platforms (bijvoorbeeld Twitter, Slack, LinkedIn, Yammer etc.) of via nieuwsbrieven of e-mails met relevante samenvattingen. Maak zeker ook gebruik van je netwerk om de juiste kanalen voor elke doelgroep te vinden.

5. Blijf flexibel volharden door regelmaat

Cureren vergt een lange adem. Begin door er een dagelijkse routine van te maken inhoud te zoeken, filteren en te beheren. Blijf afstemmen met je doelgroep. Vraag welke regelmaat men wenst. Dit kan dagelijks, wekelijks of een andere frequentie zijn bijvoorbeeld.

Tot slot: Probeer deze tips eerst eens voor je zelf uit. Welke onderwerpen interesseren jou als professional? Welke tools vindt jij fijn te gebruiken? Als je zelf de toegevoegde waarde inziet voor je eigen persoonlijke leerervaring, slaag je makkelijker als ambassadeur!

(Inspiratie: Content Curation for Learning – The complete Guide from Anders Pink)