Blog

Lean Learning Effectief Maken

Omdat hun markt zich in hoog tempo blijft ontwikkelen, blijft het voor bedrijven van groot belang zich goed strategisch te blijven oriënteren. Actuele kennis over de veranderende markt is steeds minder alleen een zaak voor gespecialiseerde afdelingen. Van een groot deel van de organisatie wordt inmiddels verwacht een pro-actieve en ondernemende houding te hebben, zodat markt, business, organisatie en inviduele werknemer goed met elkaar in lijn blijven.
Aan deze “explorational learning” behoefte wordt de afgelopen jaren steeds vaker tegemoet gekomen door inzet van social learning tools, waarmee wordt samengewerkt en kennis gedeeld. De verwachting is de business “up to speed” te kunnen houden.
Uit onderzoek blijkt dat de inzet van sociale media bij dit “Lean Learning” redelijk werkt op individueel niveau. Al deze leeropbrengsten in de praktijk brengen en toepassen op organisatieniveau gaat echter een stuk moeizamer. Hoe kan de organisatie al dit geleerde verzilveren? Het structureren, analyseren en formaliseren van het informele en vele vormt een grote uitdaging voor het management. Is hier een nieuwe rol weggelegd voor een social big data moderator 2.0?