Blog

Leren as Usual

Ik heb geen tijd voor leren!

Alweer een week voorbij! Velen herkennen dit op het werk. Misschien zou je eigenlijk meer tijd willen besteden aan leren en ontwikkelen, maar heb je het gevoel hier niet toe te komen. “Business as usual” vraagt immers alle aandacht! De kans is aanzienlijk want bijna 70% van de mensen ervaart het zo. En als je dan iets wil leren, dan leer je het liefst op het moment dat het echt nodig is. En dan ook in eigen tempo en met een eigen leervoorkeur. Recente onderzoeken wijzen dit uit (bijvoorbeeld LinkedIn Learning Study 2018).

 

Toch leren we voortdurend...

Toch is het zo dat we juist tijdens ons dagelijks werk voortdurend leren. Maar misschien zijn we er ons minder van bewust. We leren door onze nieuwsgierigheid, met vallen en opstaan. We trainen zo specifieke vaardigheden en kennis, die precies nodig zijn voor de rol die we hebt en waar resultaat van ons verwacht wordt. Zeker op het gebied van communicatie en samenwerken wordt veel van ons verwacht omdat we veel in teamverband werken. Team based leren zorgt bovendien voor perspectieven vanuit verschillende disciplines, waardoor ook co-creatie gestimuleerd wordt.

 

Microleren en het korte geheugen

Tijdens dit leren “in the line of business” hebben we regelmatig behoefte aan goede, vindbare, korte, laagdrempelige en afgemeten doses kennis en instructie. Hiermee kunnen we een relevante kwestie doelgericht oplossen. Dit wordt Microleren genoemd en is niet nieuw. Youtube en Twitter vervulden deze behoefte als sinds de doorbraak van de smartphone en breedband. En al zeventig jaar geleden ondersteunde psycholoog Miller dit. Hij toonde aan dat ons werkgeheugen gemiddeld maar maar zeven van deze “chunks” aankan. Met Microleren adresseren we dus vooral het korte termijn leren! Trainingen, cursussen en andere educatieve programma’s zijn echter gericht op iets nieuws leren of onze loopbaan een boost in een bepaalde richting te geven. Als je je wilt specialiseren, leiderschaps aspiraties hebt of van baan wilt veranderen, kom je er zeker niet met Microlearning alleen.

 

Bewustwording en meer verantwoordelijkheid

Steeds meer organisaties zijn zich bewust van al deze leervormen en verbinden organisatiedoelstellingen, de hierbij te verwachten prestaties en jouw eigen ontwikkeling met elkaar. De verantwoordelijkheid voor leren en presteren komt meer bij ons te liggen. We krijgen meer mogelijkheden en instrumenten tot onze beschikking, waardoor we bewuster met leren en ontwikkelen op korte en lange termijn bezig zijn. We krijgen de mogelijkheid  onze eigen talenten beter te kunnen managen en zelf gerichte stappen te zetten. Denk aan  bijvoorbeeld aan het verbeteren van verkoop, - projectmanagement, of programmeer-vaardigheden. Al dan niet teamsgewijs. Soms coachen anderen (je manager of een specialist) je hierbij. Soms heb je veel behoefte aan sturing en instructie. Soms niet. Soms ben je zélf de specialist die anderen coacht. Het bieden van deze structuur wordt overigens steeds meer overgenomen door algoritmes. De vraag blijft wel weer of deze algoritmes wel kunnen inspelen op wat wij in de lerende organisatie nodig hebben.

Wat voor soort begeleiding heb jij nodig tijdens welke leerervaring?