Blog

Leren, verbeteren en presteren

21e eeuwse kwaliteiten

Organisaties zullen moeten blijven inspelen op de toenemende complexiteit en steeds sneller ontwikkelende veranderingen met de onvoorspelbaarheid die hier mee samenhangt. Dat door technologische ontwikkelingen iedereen met elkaar verbonden is, valt niet meer weg te denken.
Resultaatgericht blijven en het up to date houden van kennis en talent is dus van groot belang voor organisaties. Spreekt dit je aan? Hoe onderhoud jij je je kennis? Hoe kun je je blijven verbeteren op je werk?
21e eeuwse kwaliteiten zijn o.a. nieuwsgierig en verwonderd blijven, open staan voor verrassingen, fouten durven maken, kritisch blijven, creativiteit alle ruimte geven, flexibel zijn en open staan om informatie te delen. Hierbij is samenwerken met je team, afdeling of kennisnetwerk een hele belangrijke. Collega’s feedback te geven, feedback te durven ontvangen, coachen en hierover reflecteren is een motor om actief te blijven leren.
Het zijn innovatieve en ondernemende kwaliteiten, die voor energie zorgen.

 

Organisatie gericht op elkaars sterktes

Deze kwaliteiten zullen wel door je organisatie omarmd moeten worden. Om ze optimaal te benutten, zal het management bijvoorbeeld minder strikte tussendoelen en voorgestructureerde plannen moeten opleggen. Jij zult zélf verantwoordelijkheid moeten oppakken en gerichte stappen en doelen moeten gaan zetten. Hierbij zijn de belangrijkste doelstellingen van je organisatie bepalend. Denk bijvoorbeeld aan de klant, cliënt of burger optimaal willen bedienen.
Er zijn steeds meer organisaties, die deze kernkwaliteiten succesvol omarmen en de organisatiefilosofie hierop baseren. Meer zelfsturing, minder management, maar meer verantwoordelijkheid. Het is een slimme manier om professionals te laten presteren door zich zelf te verbeteren én constant verbonden te blijven met de belangrijkste doelstellingen van de organisatie. Jouw sterkten en kwaliteiten worden geactiveerd ten behoeve van prestaties van team en organisatie.

 

Leer presteren

Hoe kun je dit nu concreter aanpakken?
Neem je eigen praktijksituatie en je “business as usual” als vertrekpunt.
Hier komen immers de uitdagingen en problemen voor. Presteren en leren zijn namelijk nauw verweven. Je presteert bijvoorbeeld meer als je iets voor de eerste keer leert of als je meer wilt leren. En omdat er dus steeds meer verandering is, zijn er uitdagingen genoeg! Ook als je iets in de praktijk uitprobeert leer je veel. Van fouten of als dingen niet gaan zoals je verwacht leer je uiteraard ook! Als je je hiervan bewust bent en de verantwoordelijkheid neemt over je leerproces en ontwikkeling, heb je al een belangrijke stap genomen. Samenwerken blijft een voorwaarde, omdat vaak samen beter tot de kern van bepaalde problemen komt dan alleen. Het zou dan goed kunnen dat jouw probleem zelfs beter ergens anders opgelost moet gaan worden. Je kunt gaan ervaren dat jouw leren gericht is om elkaars prestaties te verbeteren. Het leren wordt dus niet meer opgelegd door het management of een L&D afdeling. Het verloopt hierdoor informeel. Door het delen van elkaars ervaringen, oplossingen en verbeteringen, ontstaat er een lerende organisatie die zich zelf voortdurend uitvindt door te kijken wat wel werkt en wat niet.

 

70:20:10

Een leermodel dat hier op inspeelt, wordt 70:20:10 genoemd. Het speelt hierop in door leren en verbeteren op organische manier in lijn met je prestaties te brengen. Hierbij staat 70 voor het percentage aan informeel leren. 20 staat voor 20% sociaal leren de 10% voor formeel leren. Neem deze getallen niet te letterlijk. Zie het meer als drie belangrijke groepen, die niet zonder elkaar kunnen. Per organisatie kunnen de percentages ook anders zijn.
Zo kunnen er sterk gereguleerde werkomgevingen zijn, die sterk afhankelijk zijn van wet en regelgeving, procedures. Formele certificaten en diploma’s zijn dan verplicht. Denk aan domeinen als cybersecurity of privacywetgeving. Of aan vakbekwaamheidseisen.
Kern van deze – op prestatie verbeterende – kijk op leren is dat voortdurend zoeken naar oplossingen start bij het informele gedeelte van het leren. Leren wordt dus niet opgelegd maar “ervaren”. En door ervaringen met elkaar te delen en te verbeteren ontstaat er een organisatie gebaseerd op continu leren “evidence based” oplossingen. Het is een gestructureerde leercyclus van detecteren, ontwerpen, bouwen, implementeren en meten van oplossingen die expliciet wordt gemaakt gericht is op positieve resultaten voor de organisatie.

 

Hoe kan leertechnologie deze verantwoordelijkheid ondersteunen?

ICT en leertechnologie zij noodzakelijk en onlosmakelijk verbonden met deze manier van leren. De enorme stroom van informatie zal ondersteund en gestructureerd moeten worden.
Van belang is een online leerplatform in te zetten, dat informeel sociaal leren optimaal ondersteunt. Een leeromgeving waar kennis en ervaringen samen worden opgebouwd, gecureerd, gedeeld en onderhouden. Peer feedback en het inzetten van spelelementen blijken hierbij doorslaggevend om elkaars kennis nóg actiever en gerichter in te kunnen zetten. Het platform moet overal, altijd en op elke plaats beschikbaar zijn. De leerervaringen van lerenden en/of groepen moeten opgeslagen kunnen worden, zodat ook data over het leren geanalyseerd kunnen worden en zichtbaar gemaakt kunnen worden via dashboards.
Uiteraard zal iedereen goed van elkaar moeten weten wie welke gegevens wanneer aan elkaar beschikbaar stelt.

 

Inspiratie en bronnen:
Docebo (Charles Jennings & Jos Arets): Continuous Development for Improved Performance in the Workplace
Bob Mosher en Conrad Gottfredson: 5 Moments of Need
Frederic Laloux: Reinventing Organizations
EMC: Performance verbetering? Integreer!