Nieuws

Ludens leren

Sociaal Leren met Gamification

Bij sociaal leren gaat het om hoe mensen zich dagelijks op het werk met elkaar verbinden, hoe ze samenwerken, converseren en leren, van en met elkaar. Men stelt elkaar vragen, deelt ideeën en lost problemen gezamenlijk op. De kennis en ervaring die in de hoofden van mensen verstopt zit, wordt expliciet gemaakt.
Al in 1940 kwam professor Reginald Revans in Groot-Brittannië erachter toen hij werkzaam was in de mijnindustrie. Hij constateerde dat als managers elkaars ervaring deelden en elkaar vragen stelden over wat ze meemaakten, de productiviteit met 30% toenam. Hij verwoordde dit effect later in zijn formule L = P + Q, waar L staat voor leren, P voor (ge)programmeerde kennis met simulaties en Q (questioning) voor vragen om inzicht te krijgen in wat mensen horen, zien of voelen.
Dit “actieleren” is gebaseerd op het sociaal constructivisme, een kijk op onderwijs, waarbij leren gezien wordt een actief proces van kennisverwerving, waarbij de kennis ontstaat en gedeeld wordt met anderen.

Zeker volwassenen leren vaak door via interactie met elkaar nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Op je werk of binnen een community kan je laten zien dat je de aanwezige kennis erkent, waardeert en vervolgens inzet voor verbetering en innovatie.
Om deze vorm van leren nóg leuker te maken en het “engagement” te verhogen, kan Gamification worden ingezet. Gamification speelt in op de natuurlijke drijfveren van mensen, zoals competitie, prestatie, status, zelfexpressie en communicatie. Zo kunnen deelnemers beloond worden als zij bepaalde leeractiviteiten hebben afgerond. In het licht van sociaal leren wordt juist het erkennen en bijdragen van elkaars “producten” beloond. Deze beloning kan gevisualiseerd worden door punten (leaderboards), badges (medailles), een voortgangsbalk enzovoorts.

Hieronder behandel ik twee onderzoeken, die Sociaal Leren met behulp van Gamification als succesvolle leermethode onderschrijven.

 

De kracht van goede peer feedback

Nadat Virtual Action Learning (VAL) al jaren is toegepast, is het in 2016 ook in een promotieonderzoek onderzocht. Deze vorm van sociaal leren sluit aan bij onze online omgeving met veel technologie en sociale media. Daarom wordt er ook veel gebruik gemaakt van interactief beeld en geluid. Cruciaal bij VAL is een actieve learning community, waarbinnen het leeractiviteiten gekoppeld zijn aan constructieve feedback- en reflectie tussen studenten onderling en tussen de studenten en hun begeleiders. Het promotieonderzoek wijst o.a. uit dat het online gedeelte van het leerproces - en daarbinnen vooral peer feedback - positief samenhangt met een betere voortgang van het leerproces en de resultaten zoals leerling en opleidingsinstituut die ervaren. Hoe actiever (en meer) peer-feedback leerlingen en begeleiders op elkaars leerproducten geven, hoe beter zij het leren ervaren en hoe betere resultaten zij behalen. Begeleiders stellen tevens vast dat de feedback die geleverd wordt ook daadwerkelijk in niveau toeneemt tijdens dit leerproces. Een mooi resultaat is ook dat het traditionele "nakijkwerk" door docenten met 50% gereduceerd wordt.

De persoonlijke aandacht, die je als leerling niet alleen ontvangt, maar ook geeft, is hierbij van groot belang. Personalisatie door engagement en samenwerken!

 

Gamication stimuleert peer-to-peer feedback

Een ander onderzoek, “Cognitive Presence in Online Learning” toont aan dat er tijdens peer to peer feedback in online communities – mits goed ingezet en ontworpen – van alle gemeten feedback er 35% hogere leervaardigheden bereikt worden. Hiermee worden bedoeld: een logisch onderling opgebouwd gesprek (discourse), kritisch denken, uitdagende, authentieke en zinvolle bijdragen, reflectie hierop en daadwerkelijke kennisontwikkeling.
Wat bij dit onderzoek verrassend was, is dat het niet uit bleek te maken of er wel of geen online moderator bij aanwezig was bij intrinsiek gemotiveerden. Het gamification element bleek het verschil te maken. Denk hierbij aan het toekennen van “leerervaringspunten”, badges, etc. Gamification wordt dan gezien als de “enabler” van succesvolle peer-to-peer feedback.

 

Waar moet sociaal leren dus aan voldoen?

CheckGoed zichtbare berichten en opdrachten, waarbij deelnemers kunnen beschrijven, reflecteren, reageren en bijdragen.

CheckDe juiste vraag te stellen bij ieder bericht of opdracht. Denk hierbij goed na over wie er waarom deelneemt.

CheckDe mogelijkheid te kunnen reageren via peer-review. Zowel door deelnemers als moderatoren.

CheckElkaar aanmoedigen interactie aan te gaan.

CheckZet veel multimediale elementen in.

CheckGamification inzetten, bijvoorbeeld punten (leaderboards), badges (medailles), een voortgangsbalk enzovoorts.

CheckBij voorkeur eigen tempo, plaats en tijd voor iedere deelnemer.

CheckMogelijkheden voor daadwerkelijk ontmoetingen en face to face sessies.

 

Inspiratie en bronnen:

Reg Regans, ABC of Action Learning
Baeten, J. J. M. (2016). The Power of Peer Feedback. Research on the Learning Process within Virtual Action Learning
Heather Kanuka, Cognitive Presence in Online Learning
The 2-Sigma Problem: Ben Betts at TEDxWarwickED