Blog

Meten van 21e eeuwse vaardigheden

De “21st Century Skills” ontwikkelen zich binnen het basis en voortgezet onderwijs snel van vaardigheden die je “ook nog” moet beheersen” naar generieke competenties die zich tot dé standaard ontwikkelen. Kort samengevat zijn deze competenties de volgende: Creativiteit, Kritisch Denken, Probleemoplossingsvaardigheden, Communiceren, Samenwerken, ICT basisvaardigheden, Mediawijsheid, Informatievaardigheden, Sociale en Culturele Vaardigheden en Zelfregulering.
Hoe kun je deze nu meetbaar gemaakt worden? Een aanpak kan zijn deze wat meer algemene competenties te integreren met de bestaande concretere kerndoelen, zoals die zijn vastgesteld door de overheid. Op dit moment zijn er 7 kennisdomeinen: Nederlands, Vreemde talen, Rekenen en Wiskunde, Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, Kunst en Cultuur en Bewegen en Sport.
Door deze integratie kunnen vervolgens concrete leeropbrengsten geformuleerd worden, die onderling uitwisselbaar zijn tussen de scholen. Dat is dan de voorwaardelijke formele meting, die belangrijk is voor checks and balances en waardoor leerlingen, leraren, schoolbestuur en ouders op een aantal gezette momenten weten waar de leerling staat.
Minstens even belangrijk zal juist het continu volgen van de individuele leerling naar deze resultaten toe worden. Met zinvolle dashboards kunnen dan “21e eeuwse” leer- en werkvormen voortdurend geëvalueerd worden. Hoe zou dat zijn voor leerlingen, leraren en ouders?
Formele toetsing en evalueren op de indivuele groei van leerlingen kunnen niet zonder elkaar als het om optimaal gepersonaliseerd onderwijs gaat