Platforminfo

Gepersonaliseerd Leren via Sociaal Leren, gamification en learning analytics

CheckBent u op zoek naar een innovatieve manier van permanente educatie?

CheckBent u op zoek naar gepersonaliseerd leren op basis van samenwerken en inzet van elkaars kennis en sterkten?

CheckWilt u informeel leren op de werkplek zichtbaar omzetten in leerresultaat?

CheckWilt u kosten besparen bij het ontwikkelen van trainingen en de kennis in en om de eigen organisatie optimaal delen?

CheckWilt u snel een online blended "on the job" leertraject met inzet van uw reeds ontwikkelde trainingen en inhoud?

CheckWilt u het leerproces van iedereen continu kunnen monitoren en verbeteren?

Campiade biedt advies binnen elke gewenste fase van uw lerende organisatie:

Campiade biedt leertechnologie:

Een Learning Management System dat Sociaal Leren en Gamification ondersteunt.

♦ Bespaart moderatorkosten, omdat via peer-to-peer lerenden elkaar helpen. Accent op moderator als coach indien nodig.

♦ Laat toe snel modules of cursussen te ontwikkelen en implementeren, waarbij deelnemers elkaars content cureren en verbeteren door samen te werken:  Cureer, Discussieer en Waardeer!

♦ Beter leerrendement, niet alleen gericht op voltooiing, maar deelnemen en samenwerken aan gerichte vaardigheden die op de werkplek nodig zijn.

Campiade biedt leertechnologie:

Een Learning Analytics Applicatie, die online-leeractiviteiten continu meet, analyseert en visualiseert

♦ Door leerinformatie te analyseren, kan deze betekenisvol worden gemaakt.

♦ Learning Dashboards bieden lerende en coach het leerproces te optimaliseren.

Waarom Gepersonaliseerd leren via online leertechnologie?

 

Samenwerken en kennis delen in de 21e eeuw

Ook uw organisatie zal inspelen op toenemende complexiteit en steeds sneller ontwikkelende veranderingen en de onvoorspelbaarheid die hier mee samenhangt. Dat door technologische ontwikkelingen iedereen met elkaar verbonden is, valt niet meer weg te denken.
Resultaatgericht blijven en het up to date houden van kennis en talent is dus van groot belang voor u en uw collega’s. Hoe onderhoud u uw kennis? Hoe kunt u zich blijven verbeteren op uw werk?
21e eeuwse kwaliteiten zijn o.a. nieuwsgierig en verwonderd blijven, open staan voor verrassingen, fouten durven maken, kritisch blijven, creativiteit alle ruimte geven, flexibel zijn en open staan om informatie te delen. Hierbij is samenwerken met je team, afdeling of kennisnetwerk een hele belangrijke. Collega’s feedback te geven, feedback te durven ontvangen, coachen en hierover reflecteren is een motor om actief te blijven leren. Het zijn innovatieve en ondernemende kwaliteiten, die voor energie zorgen.

 

Een leerklimaat gericht op elkaars sterktes

Wat betekent het als deze kwaliteiten een plaats krijgen in de cultuur van uw organisatie en door u en uw teams omarmd worden?  Het management zal u bijvoorbeeld minder strikte tussendoelen en voorgestructureerde plannen voorleggen. De missie, de belangrijkste grondbeginselen en doelstellingen van uw organisatie zullen bepalend zijn. Zoals bijvoorbeeld klant- of cliënttevredenheid. Of het optimaal willen bedienen van hulpbehoevenden of vrijwilligers. U gaat zélf leren u (nog meer) te ontwikkelen richting eigen verantwoordelijkheid en regie. U gaat zelf gerichte stappen zetten u uw eigen doelen bepalen.
Er zijn steeds meer organisaties, die deze organisatiefilosofie omarmen en het leerklimaat hierop aanpassen. Meer zelfsturing, minder management, maar meer verantwoordelijkheid. Het is een slimme manier om u als professional te laten presteren door u zicht te blijven verbeteren én constant verbonden te blijven met de belangrijkste doelstellingen van de organisatie. Binnen dit leerklimaat worden uw sterkten en kwaliteiten geactiveerd ten behoeve van prestaties van team en organisatie!

 

Blijven leren en ontwikkelen via gepersonaliseerd werkplekleren?

Er is heel erg veel onderzoek gedaan naar leren op het werk. Keer op keer blijkt dat het meeste geleerd word in de dagelijkse praktijk, waarbinnen vaak veel met elkaar wordt samengewerkt. Uw dagelijks samen werken is dan ook het vertrekpunt. Hier komen immers de uitdagingen en problemen voor. Resultaatgericht werken en leren zijn hierbij nauw verweven. Van iets daadwerkelijk in de praktijk uitproberen leert u veel. Fouten accepteren en dingen, die  niet gaan zoals u verwacht, horen hier bij. Wist u bovendien dat u meer presteert als u iets voor de eerste keer leert of als u meer wilt leren?  En juist omdát er steeds meer verandering en onzekerheid is, vormt dit een permanente uitdaging!  Als u zich hiervan bewust bent en de verantwoordelijkheid neemt over uw leerproces en ontwikkeling, heeft u al een belangrijke stap genomen.


Samenwerken blijft een voorwaarde, omdat vaak samen beter tot de kern van bepaalde problemen komt dan alleen. Mogelijk is een teamgenoot weer beter om de regie van een door u gesignaleerd probleem op zich te nemen. U gaat ervaren dat uw leren gericht is om ook de prestaties van uw team te verbeteren. Dit alles verloopt informeel. Het leren gaat als het ware vanzelf en wordt steeds minder aangestuurd door het management of een L&D afdeling. Door het delen van elkaars ervaringen, oplossingen en verbeteringen, ontstaat er een lerende organisatie die zich zelf voortdurend uitvindt door te kijken wat wel werkt en wat niet. Omdat iedereen binnen zijn of haar eigen specifieke werksituatie werkt, heeft iedereen persoonlijke leerdoelen én een persoonlijke leertraject.

 

Hoe kan leertechnologie deze verantwoordelijkheid ondersteunen?

Leertechnologie is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met gepersonaliseerd leren. De enorme stroom van informatie zal ondersteund en gestructureerd moeten worden.
Een online leeromgeving, die informeel sociaal leren optimaal ondersteunt is nodig. Een omgeving waar kennis en ervaringen samen worden opgebouwd, gecureerd, gedeeld en onderhouden. Peer feedback en het inzetten van spelelementen blijken hierbij doorslaggevend om elkaars kennis nóg actiever en gerichter in te kunnen zetten.
De leeromgeving moet overal, altijd en op elke plaats beschikbaar zijn. Iedereens leerervaringen moet opgeslagen kunnen worden, zodat ook data over jouw leerproces geanalyseerd kan worden en zichtbaar gemaakt kan worden voor jou en coach via een gebruiksvriendelijke dashboardvisualisatie. En natuurlijk zijn goede afspraken van belang over veiligheid en privacy. Iedereen moet goed van elkaar weten wie welke gegevens wanneer aan elkaar beschikbaar stelt.

Meer informatie?