Portfolio

Projecten op het gebied van (online) ontwikkelen en nieuwe (online) opleidingen

Op strategisch en programmaniveau zijn er tientallen nieuwe bachelor, mbo en cursussen ontwikkeld voor de LOI. Tevens projecten voor Uitgevers, International Baccalaureate, Nyenrode, Laureate Online Universities, ROC Midden Nederland, Schoevers, het College van Belastingadviseurs, Rijkswaterstaat en Trigion (Nederlandse Veiligheidsdienst).

Projecten gericht op nieuw te accrediteren bachelor en masterprogramma's

Nieuwe, internationaal gerichte, beroeps- en opleidingsprofielen, kritische reflecties en toetsen nieuwe opleidingen zijn uitgevoerd voor de LOI, de Haagse Hogeschool, de Nederlandse Vereniging voor Laboranten Klinische Neurofysiologie, de Nederlandse Vereniging voor Longfunctieanalisten en de Nederlandse Hartfunctievereniging.

Projecten gericht op toetsen, assessment en learning analytics

Een initiatief Feedup (Learning Dashboards for onlineĀ  gepersonaliseerd formatief assessment) en geflexibiliseerd online toetsen voor de LOI

Voor meer informatie?