Blog

Pull Learning

Push en Pull. Klassieke begrippen, die duiden wie er meer regie heeft bij consumptie.

Geldt ook bij leren. Aanbodgericht en vraaggestuurd onderwijs bestaan al heel lang naast elkaar.
De één heeft nu eenmaal meer structuur en sturing nodig dan de ander. Heeft vooral met hoe en met wie je leert te maken en minder met hoe oud je bent.

Toch lijkt het alsof er de laatste jaren steeds meer “getrokken wordt” door de lerende.
Hij of zij krijgt steeds meer mogelijkheden om het eigen leer-avontuur te beleven en voor zichzelf te optimaliseren.

Soms wordt er gezegd dat hierdoor het woord “opleiden” een ouderwets woord is geworden en opleidingsinstituten of bedrijfsopleidingen straks niet meer zullen bestaan .

Dat is een misverstand. Voorbeelden, Verhalen en Gidsen blijven bijvoorbeeld mee “pushen” in het avontuur.
En hierdoor blijft alles bewegen als eb en vloed.