Blog

Welke leeromgeving levert?

De lerende organisatie als middel

Bedrijven streven steeds vaker naar een lerende organisatie, die óók gericht is op het realiseren van bedrijfsresultaten.
In deze tijd van snel veranderende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen is de competitie fors en wil ieder bedrijf zijn professionals binnen boord houden. Om hierbij zowel in te zetten op optimaal resultaat als op gedreven en tevreden mensen, is altijd een uitdaging. Aan de ene kant presteren en leveren onder werkdruk en aan de andere kant optimale talentontwikkeling. Hoe gaat de lerende organisatie dan uiteindelijk bijdragen aan de gewenste bedrijfsresultaten door tegelijkertijd bij de mensen meer gevoel van impact, kracht, ruimte, eigenaarschap en zelfsturing te stimuleren?

 

Effectief werken en goed leren is een weerbarstig koppel

Iedere organisatie beweegt zich in zijn eigen context en past hierop zijn leiderschap en organisatiestructuur aan. Missie, visie en strategische plannen formuleren beoogde verwachtingen en resultaten. Door de lerende organisatie als strategisch speerpunt in te zetten, wordt verwacht dat het “effectief toewerken naar resultaat” en “goed leren en ontwikkelen” hand in hand zullen gaan.
Effectief werken en goed leren blijkt in de praktijk een weerbarstige koppel te zijn.
In een cultuur waar effectief gewerkt wordt, wordt georganiseerd, geordend, gestabiliseerd, geautomatiseerd, opgeschaald, geconvergeerd. Mensen zijn relatief afhankelijk van elkaar en veiligheid en geborgenheid zijn belangrijke waarden. Kennisontwikkeling is hierdoor niet vanzelfsprekend, noodzakelijk of transparant omdat systemen erin voorzien. Bij leren en ontwikkelen gaat het vaak om het tegenovergestelde! Binnen een omgeving van flexibiliteit, onafhankelijkheid, divergeren, onderzoeken, fouten maken, buiten comfortzones treden en openheid, wordt er het meest geleerd!
Hoe kun je die twee door één deur te laten gaan? Welke veranderingsaanpak zou kunnen werken?

 

Het koppel in fase brengen

Probeer meer inzicht in deze vraag te krijgen. Als je als team leiding moet geven aan deze verandering, wees je dan bewust dat maatschappelijke en marktontwikkelingen de meeste invloed hebben op hoe effectief werken en goed leren zich tot elkaar verhouden. Is er minder vraag, dan domineren begrippen als resultaat en kosten en komt goed leren onder druk en vice versa. Je zou deze twee golven eigenlijk meer in “fase” met elkaar moeten brengen. In fase brengen wil zeggen dat de ene interventie de andere niet té sterk beïnvloedt. Je zorgt er dan voor dat de afstand tussen deze cultuurtegenstellingen meegolft met de ontwikkelingen als geheel. De transformatie wordt hierdoor stabieler. Eén van de hefbomen om dit te bereiken is het versterken van teamleren. Bij een lerende organisatie, gaat het met name over het leren tussen mensen namelijk.

 

De norm bij wisselende teams

Organisaties willen steeds vaker teams de vrijheid geven opgaven en uitdagingen integraal, dus multidisciplinair, op te pakken. Van professionals wordt verwacht dat zij voorbij hun eigen discipline kijken en in allerlei verschillende - snel wisselende - groepsverbanden kunnen werken. Iedereen brengt als proactieve kenniswerker zijn of haar kwaliteiten in.
Teamleren levert echter alleen wat op als er gemeenschappelijke normen aan de opgaven worden gesteld. Bij elke opgave zal men samen moeten gaan bepalen welke criteria er van belang zijn. Want zonder norm geen reflectie en dus geen verbetering en geen leereffect! Het stellen van een gemeenschappelijke norm is een opgave op zich! En al helemaal als je als professional steeds vaker lid bent van een veelvoud aan teams! Teamleden hebben dan gewoonweg geen tijd om elkaars verantwoordelijkheden en rollen per team vast te gaan leggen. Alle focus ligt op het oppakken van opgave. Het resultaat dus.  Voor teambuilding en teamontwikkeling is minder plaats en dit komt nu juist omdat de de teams steeds wisselen van karakter.

 

Kort cyclisch formeel leren

Als er dus steeds meer in wisselende teams wordt gewerkt, dan zal de leerervaring per project korter zijn. Het leiden van teams zal verschuiven naar een vakinhoudelijke, multidisciplinaire dialoog, die zelfkennis, discipline en commitment vraagt van alle teamleden. Dit kort cyclisch leren wordt soms geassocieerd met informeel leren en micro-leren. Maar eigenlijk krijgt dit kortere leren een formeler karakter, omdat er toegewerkt wordt naar een concreet resultaat gebaseerd op vastgestelde normen, uitkomsten en collectieve reflectie.

 

Welke online leeromgeving levert?

Als ondersteunend systeem bij team-based leren, heb je een leeromgeving nodig, die goed is ingericht op sociaal leren. Een aantrekkelijke omgeving die peer-to peer feedback en coaching op je doelen, afgeronde producten of taken ondersteunt. Gepersonaliseerd. Op maat voor jou of je team dus. Een omgeving, waarbij leerervaringen gezamenlijk meebeleefd en ondersteund kunnen worden. Waar je ook een makkelijk toegankelijke bibliotheek met betekenisvolle en relevante verhalen ter beschikking hebt. Met successen en reflecties op verbeteringen. Deze 'gezamenlijke kennis' wordt actief onderhouden en kan steeds weer opnieuw ingezet worden voor nieuwe teams. Deze omgeving helpt je zelf ook te ontwikkelen in je talenten.  Op deze wijze kun je jezelf ontwikkelen tot coach, door deskundige te worden op een bepaald gebied. Mogelijk kan je straks zelf een training te verzorgen voor je collega’s.
Een online omgeving die dit faciliteert benut optimaal de ontwikkeling van jezelf, team, en bedrijf.

Nieuwsgierig  geworden hoe de weg hiernaar toe is?

 

Inspiratie
Boris Groysberg, Jeremiah Lee, Jesse Price, and J. Yo-Jud Cheng (2018), The Leader’s Guide to Corporate Culture
Hulsebosch, Joitske (26 april 2018): Knowmadisch leren in een zelfsturende organisatie
prof. dr. M.C.P. Ruijters (17 november 2017): Leren in verandering, over lerende organisaties, professionele teams en goed werk
Dixon, N.M. (2000). Common knowledge: How companies thrive by sharing what they know.